Prices

 • Thông tin Gói tin đăng
 • Số lượng tin
 • Thời hạn
 • Tin Nỗi bật
 • Tin miễn phí
 • Tin đặc biệt
 • Article Quota
 • Premium Article Credit
 • Multiple Selection
 • Live Updates
Personal
Free
 • Số lượng tin
  2
 • Thời hạn
  7 days
 • Tin Nỗi bật
 • Tin miễn phí
 • Tin đặc biệt
  0
 • Article Quota
 • Premium Article Credit
 • Multiple Selection
  3
 • Live Updates
  No
Dealer
Gói doanh nghiệp
 • 499.000 đ/month
 • Active Listing Quota
  1
 • Listing Period
  Unlimited
 • Premium Listing Credit
 • Free Classified Credit
 • Premium Classified Credit
  100
 • Article Quota
 • Premium Article Credit
 • Multiple Selection
  10
 • Live Updates
Popular
Dealer
Gói cao cấp
 • 1.000.000/ 60 ngày
 • Active Listing Quota
  300
 • Listing Period
  Unlimited
 • Premium Listing Credit
 • Free Classified Credit
 • Premium Classified Credit
  400
 • Article Quota
 • Premium Article Credit
 • Multiple Selection
  50
 • Live Updates
  Yes